Online polls

Da li ste pojavom ludih krava smanjili konzumiranje goveđeg mesa?
Da, apstiniram 19.7%
Da, umereno 18.3%
Ne, pa nek' umrem! 24.5%
Kakve lude krave? 20.7%
Grrrr, ujedam 16.8%

Total votes: 3507
Back to polls

.