Online polls

Na sajtovima sa ćirilicom i latinicom, koju verziju čitate?
Ćiriličnu 30.8%
Ne znam ćirilicu 2.2%
Obe jednako 34.6%
Latiničnu 32.5%

Total votes: 2263
Add a comment
Back to polls

.