Online polls

Šta mislite o registraciji imena za učešće na diskusijama?
Nije potrebno 30.6%
Dozvolite samo da se registruju imena 4.7%
Dozvolite da se poruke čitaju anonimno, a pišu pod registracijom 17.9%
Uvedite obaveznu registraciju za čitanje i pisanje 8.6%
Ništa ne shvatam 4.3%
Dobro je i ovako 34.0%

Total votes: 3091
Add a comment
Back to polls

.