Online polls

Da li ste kupovali preko Interneta?
Jednom i nikad više 6.4%
Da, često 15.7%
Ne i ne želim 29.2%
Ne, nemam potrebu 28.8%
Nemam uslove za to 19.9%

Total votes: 1463
Back to polls

.