Хороскоп

bik horoskop

Бик - Недељни хороскоп

Потрудите се да сачувате добру концентрацију у сусрету са сарадницима или приликом избора пословних циљева. Дугорочнији успех подразумева правилну процену вредности и поштовање свих заједничких одлука. У љубавном животу сувише инистирате на убедљивим доказима или тражите искљућиво разумна објашњења за нечије понасање. Пажљивије анализирајте узрочно-последичне везе, које остваљају одређени траг на ваш љубавни однос.

Љубавни хороскоп за бика | Дневни хороскоп за бика
Пише: Елизабета Лукић (Базар)