Анкете

Који медиј је по вашем мишљењу најпоузданији?
ТВ 12.3%
Новине 3.5%
Радио 2.8%
Интернет 32.6%
Нити један 43.8%
Не знам 5.0%

Укупно гласова: 1692
Унесите коментаре
Назад на анкете

.