Анкете

Колика су Вам примања у EUR?
100-300 12.3%
300-500 10.0%
500-700 6.2%
700-1000 7.5%
1000-1500 15.0%
1500-2000 12.1%
2000-2500 11.0%
2500-5000 13.7%
Преко 5000 12.2%

Укупно гласова: 2712
Унесите коментаре
Назад на анкете

.