Анкете

Колико ЦД дискова имате?
<20 9.9%
20-40 12.5%
41-60 9.8%
61-80 6.7%
81-100 7.7%
101-150 8.3%
Преко 150 45.1%

Укупно гласова: 5506
Унесите коментаре
Назад на анкете

.