Анкете

Šta mislite o akciji oslobađanja talaca u Moskvi?
Bravo 36.9%
Pa, dobro 13.8%
Previše mrtvih 23.1%
Moglo je bolje 12.8%
Užas 13.5%

Укупно гласова: 1403
Унесите коментаре
Назад на анкете

.