Анкете

Kojeg ste pola?
Muškog 46.9%
Ženskog 44.6%
Što baš ja? 8.5%

Укупно гласова: 2738
Назад на анкете

.