Анкете

Slušate li MP3 muziku?
Da, na plejeru 9.2%
Da, na kompu 63.7%
Da, na poslu :) 2.0%
Ponekad 6.3%
Retko 4.1%
Ne 5.9%
Mrzim MP3 1.2%
MP šta? 7.5%

Укупно гласова: 1184
Унесите коментаре
Назад на анкете

.