Анкете

Колио сати просечно спавате?
5 или чак мање 23.1%
6 27.6%
7 15.7%
8 24.6%
9 6.0%
10 и више 3.0%

Укупно гласова: 134
Унесите коментаре
Назад на анкете

.