Анкете

Koliko stranih jezika govorite?
Jedan 23.0%
Dva 35.6%
Tri 22.6%
Četiri 8.5%
Pet i više 5.2%
Nijedan 2.2%
No spik ingliš 2.9%

Укупно гласова: 1684
Назад на анкете

.