Унесите коментаре
Да ли бисте подржали увођење додатног пореза за богате?
Име:

Имејл:

Коментар:
.