Унесите коментаре
Да ли одобравате изручење генерала Ратка Младића Хагу?
Име:

Имејл:

Коментар:
.